Association Internationale de Sobudo Tanaka Ryu Tadashi Ha

Accueil

Le Maître
Mokusho
L'Histoire
Bujutsu Ido - Shiatsu

Les Grades
Archives
Photos

Liens
Contacts
Les Dojos

 

 
Jeudi 19/01/12
Kagami Biraki


Vendredi 27/01/12
Cours enfants à Nersac
Dimanche 29/01/12
Ecole des cadres au dojo Tanaka
Samedi 04/02/12
Stage de Bujutsu Ido avec Nicolas MEYER et Shihan LALANDRE au dojo Tanaka

 
 
 Nihon Kempo Jutsu - Aiki Jujutsu - Yoseikan Ju-Jutsu - Kobudo d'Okinawa - Bujutsu Ido